联系方式 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
披集府旅游地图
วัดท่าหลวง
วัดบางคลาน
วัดโพธิ์ประทับ
ศาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
ย่านเก่าวังกรด
ทุ่งดอกกระเจียว
กำแพงแห่งความภักดี
บึงสีไฟ
อุทยานเมืองเก่า
สถานีรถไฟพิจิตร
ศูนย์มิตรภาพไทย - เวียดนาม
View map on
google map
披集府历史

“披集”泰文意思是“美丽”所以披集府的意思就是美丽的城市, 此外披集也认为泰国非常重要的历史基地。

披集府是泰国阿育塔雅朝代第八代散陪王发祥地,何拉替博迪算命师傅也就在这里出生的。

披集府是个泰国历史悠久之一的城市,从苏克泰作为泰国首都的时代一直以来。传说中阔塔本王子是建立人的,1058年在于湄南楠河北边。古代史披集府有许多名称例如:萨隆镇、欧卡武里、猜吧温和巴勇镇。披集府位于泰国北部南方的平原,这里是湄南永河和湄南楠河流过之地,所以很适合开发农业生产。
拉玛松王(第八代阿育塔雅王朝)的时代,披集府的军队对国家十分重要。随后拉塔纳科辛第二代王就写了一篇很有名的“鳄鱼猎人该通传”,就以披集府座位故事起源,因为这里以前是常见鳄鱼的地方。在1892年的时候帕雅丹龙管理家利用了省市政治系统,使得北边成立了五个大省包括:彭世洛、披财、那空沙旺和披集府。 customwritings

市政府历史
县府旗子与徽章
县旗子
披集府旗子利用五条颜色线,三条绿色线两条白色线。徽章上的图片是水池和菩提树。
县府徽章
水池就代表古代披集府名称为萨隆镇(大池),在古代的文件中有记录了披集府就是高棉朝代时候阔塔本王子建立的。菩提树代表坡八塔沧寺,当时那莱王跟清迈打完战后,带来了清迈公主给帕陪拉差王子。后来帕陪拉差王子和清迈公主生下了小王子,长大的王子就当上了阿育塔雅王朝的国王名称“第八代散陪王”。正在政治阿育塔雅时候,皇上来到了披集府打猎大象,顺路到他出生的地方来参观一下,随后就创建了坡八塔沧寺。
县府徽章
县府旅游口号
散陪王之出生地,长船比赛仪式,龙婆银佛牌,休闲史快湖,神圣龙婆陪,美味塔凯柚子,高质白米,查拉王鳄鱼故事之城。
披集府视力
“农产丰富、 环境优秀、社会善良生活质量美好、准备好国际化” 或者可以简单的说三好城市准备好国际化。将来2018-2021年的披集府视力定义如下: “农产丰富基地”披集府出口的米饭质量高级,一直以来不断得提高农民收入。农业产品的卫生有序可保证,无化学化肥的。 “城市环境有没”自然资源丰富、适合开发农业企业、天气无污染、适于居住的。 “社会善良生活质量美好”就是知识丰富社会,慷慨社会,大众机会社会,公平社会,道德社会互补社会以及高质量社会。人们可以利用第九代拉玛王的足够经济概念,让每天的生活步步提高水平。 "准备好国际化" 各种行业有进步,提高县府的基本设施。另外可以与其他县府互相改善,以及得到其他接壤国家的合作。尤其是东盟区域的国家,互相协调国家之间的基本设施资源。
披集府使命
1. 提高县府经济平衡,以社区的稳步发展。促进靠自己为主的经济概念,同时也联合其他县府、国家、东盟有良好的合作。 2. 开发农业生产的管理系统,提高产品的质量,达到出口标准的程度。加强农业社会组织,让农民们拥有美好的生活水平。 3. 关注自然资源管理和环境保护,支持高效使用资源开发县府。保持生态系统和发展自然资源,能够长期使用,成为一个丰富农业产品基地。 4. 加强高质社会、学习社会,发展平和的小村,人民有更害的生活,遵循普密蓬国王的充足经济概念。 5. 提高政府组织、私营企业、人民团体的成功效率,支持全县府发展战略的潜力以及国家的发展。
董事会
内政部政府领导部队
内政部政府领导部队
国防部
披集府旅游和体育部办公室
农业和合作社部
运输部门
文化部门
公共卫生部
国家警察局
总理办公室
财政部
自然资源与环境部
商务部门
劳动部
司法部
教育部
工业部
司法厅
工作人员
披集府办公室主任
和平中心
和平中心
披集府发展信息战略小组
任务组
人力总部
内部审计机构
披集府市长名单
查看全部
1