ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
ศาลสมเด็จพระสรรเพชญ์

ศาลสมเด็จพระเจ้าเสือ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าเสือ หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 29 แห่งอาณาจักรอยุธยาซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีถิ่นประสูติ ณ เมืองพิจิตร โดยในทุกปีจะมีพิธีบรวงสรวงดวงพระวิญญาณ มีการแสดงการชกมวยไทย และการตีไก่ ซึ่งเป็นกีฬาที่พระองค์ทรงชื่นชอบด้วย พร้อมกับจัดกิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนแห่เครื่องราชสักการะ สมเด็จพระเจ้าเสือ หรือสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 29 แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นองค์ที่ 2 ของราชวงศ์บ้านพลูหลวง ประสูติเมื่อเดือน อ้าย ปีขาล พ.ศ. 2205 ณ บ้านโพธิ์ประทับช้าง แขวงเมืองพิจิตร ปัจจุบันคืออำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ช่วงปี พ.ศ.2240 ถึงปี พ.ศ. 2249 ประชาชนชาวพิจิตรต่างยกย่องพระองค์ว่าเป็น พระมหากษัตริย์ผู้กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินเกิด และมีประชาชนจำนวนมากนิยมมาบนบานสานกล่าว เมื่อได้สิ่งที่ต้องการมักจะเดินทางมาแก้บนด้วยรูปปั้นไก่ชน ที่บริเวณศาลพระเจ้าเสือจำนวนมาก

ที่ตั้งตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ติดต่อ08 9829 8986
เวลาเปิด-ปิดทุกวัน
การเดินทางอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 27 กิโลเมตร ไปตามถนนสายพิจิตร-วังจิก ก่อนถึงวังจิก 2 กิโลเมตร
1