ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
วัดโพธิ์ประทับช้าง

หนึ่งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายที่สะท้อนให้เห็นว่า “พิจิตร” คือจังหวัดที่เก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งในประเทศไทย นั่นก็คือ วัดโพธิ์ประทับช้าง  โบราณสถานของจังหวัดอันเป็นที่ประสูติของพระเจ้าเสือ หรือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 จากตำนานที่เล่าสืบต่อกันมา ว่ากันว่า วัดนี้ พระเจ้าเสือทรงโปรดฯ ให้สร้างขึ้นในช่วงประมาณปี พ.ศ. 2242-2244 เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงสถานที่ที่พระองค์ประสูตินั่นเองค่ะ

ปัจจุบัน วัดแห่งนี้ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน และกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายที่มีคุณค่า ทั้งปูชนียวัตถุสำคัญอย่างอุโบสถ ซึ่งมีโครงสร้างก่ออิฐถือปูน มีกำแพงล้อมรอบ 2 ชั้น ตัวอุโบสถมีหน้าต่างถี่ ซุ้มประตูมีขนาดใหญ่รูปทรงแบบซุ้มประตูวัดราชบูรณะ ส่วนลวดลายซุ้มประตูและหน้าต่างคล้ายกับที่วัดกุฎีดาว ด้านหน้าอุโบสถมีการสร้าง “มุขเด็จ” ลักษณะเป็นเฉลียงยื่นออกมา ไว้สำหรับพระมหากษัตริย์ออกพบปะประชาชนยามเสด็จประพาสมายังวัด ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นวัดหลวงนั่นเองค่ะ

เมื่อมาที่นี่ นอกจากจะได้ศึกษาศิลปะสมัยอยุธยาตอนปลายแล้ว เรายังจะได้สักการะพระพุทธรูปสำคัญที่เรียกกันว่า “หลวงพ่อโต”  อีกด้วย ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นสมัยกรุงศรีอยุธยา มีหน้าตักกว้าง 4 ศอก กว้าง 5 ศอก อายุราว 300 ปีเศษ เป็นพระประธานประจำอุโบสถวัดโพธิ์ประทับช้าง ไม่เพียงเท่านั้น ที่หน้าวัดยังมีต้นตะเคียนใหญ่ ขนาดโดยรอบ 7 เมตร 60 เซนติเมตร  หรือ 7 คนโอบ!!!! เชื่อว่ามีอายุมากกว่า 260 ปีแล้วล่ะค่ะ

ที่ตั้งตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ติดต่อ08 9829 8986
เวลาเปิด-ปิดทุกวัน
การเดินทางอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 27 กิโลเมตร ไปตามถนนสายพิจิตร-วังจิก ก่อนถึงวังจิก 2 กิโลเมตร
1