ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
อุทยานเมืองเก่าพิจิตร

เพราะเป็นเมืองเก่าแก่ที่มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์มากมาย หลายสถานที่ในจังหวัดพิจิตร จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้มาเยือนได้ศึกษารากเหง้าความเป็นมาของจังหวัด และหากใครอยากไปชมจุดเริ่มต้นการตั้งเมืองพิจิตรล่ะก็ ขอแนะนำว่าให้ไปที่อุทยานเมืองเก่าเลยค่ะ เพราะเชื่อกันว่าที่นี่ คือที่ตั้งของเมืองพิจิตรเก่า สร้างในสมัยพระยาโคตรบอง ประมาณปี พ.ศ. 1601 มีพื้นที่ประมาณ 400 ไร่เศษ ลักษณะเป็นเมืองโบราณ ประกอบไปด้วยกำแพงเมือง คูเมือง เจดีย์เก่าและอื่นๆอีกมากมายค่ะ

อีกมุมที่น่าสนใจของที่นี่ ก็คือ ศาลหลักเมือง ซึ่งเป็นอาคาร 2 ชั้น ด้านบนเป็นที่ตั้งของศาลหลักเมือง ส่วนด้านล่างเป็นที่ประดิษฐานรูปปั้นของพระยาโคตรบองซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “พ่อปู่” นอกจากนี้ยังมีวัดมหาธาตุ ซึ่งเป็นโบราณสถานก่อด้วยอิฐที่ตั้งอยู่กึ่งกลางเมืองพิจิตรเก่า ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านเก่า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญของชาติ โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ “พระธาตุเจดีย์” เจดีย์ทรงลังกาซึ่งภายในมีพระเครื่องชนิดต่าง ๆ ที่ได้ถูกลักลอบขุดค้นไปค่ะ ไม่เพียงเท่านั้นยังมีถ้ำชาละวัน ลักษณะเป็นถ้ำลึกลงไปในดิน ด้านหน้ามีรูปปั้นไกรทองและชาละวันที่ทางจังหวัดได้สร้างไว้ นอกจากนี้ยังมีเกาะศรีมาลา ซึ่งเป็นมูลดินคล้ายเกาะเล็กๆ กลางคูเมืองนอกกำแพงเก่า มีคูล้อมรอบเกาะแต่ตื้นเขิน สันนิษฐานว่า แต่เดิมน่าจะเป็นป้อมหรือหอคอยรักษาการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะ

อุทยานเมืองเก่าและศาลหลักเมือง อยู่ห่างจากตัวเมืองพิจิตรไปประมาณ 7 กิโลเมตร ภายในมีสวนรุกขชาติกาญจนกุมาร ซึ่งกรมป่าไม้ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2520 ทำให้มีความร่มรื่นเหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ มาแล้วไม่ร้อนแน่นอนค่ะ

ที่ตั้งหมู่ 4 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร  ที่ตั้ง หมู่ 4 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า  อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ติดต่อ0 5661 2675-6
เวลาเปิด-ปิดทุกวัน  เวลา 08.00 – 17.00 น.
การเดินทางใช้เส้นทางสายพิจิตร-สามง่าม-วังจิก ทางหลวงหมายเลข115 และ ทางหลวงหมายเลข 1068 ประมาณหลักกิโลเมตรที่6
1