ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
แหล่งชมนกนานาพันธุ์ ตะพานหิน และ บึงสีไฟ

แหล่งชมนกนานาพันธ์ ตะพานหิน –บึงสีไฟ
หนึ่งในไฮไลท์สำคัญ เนื่องด้วยพิจิตรมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เป็นเกษตรอินทรีย์กว่า 3 หมื่นไร่ ทำให้ทั้งนก เหยี่ยว หนีจากจังหวัดที่ทำนาเคมี ด้วยการเพาะปลูกที่พิจิตรไม่ใช้สารเคมีจึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์ทางธรรมชาติของจังหวัดพิจิตร จึงเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศให้กับนกนานาชนิด จนกลายเป็นว่าตอนนี้จังหวัดพิจิตรเป็นแหล่งรวมนกหายาก อาทิเช่น นกอินทรีหัวไล่ขาว นกกระเต็นหัวดำ นกเหยี่ยวพันธ์หายาก และกลุ่มนกที่อพยพหนีฤดูหนาวที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถมาสัมผัสกับบรรยากาศชมนกกันได้ ณ บึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร และบ้านป่าแดงใต้  ทุ่งนาป่าแดง อ.ตะพานหิน

ที่ตั้งบึงสีไฟ อ.เมืองพิจิตร และบ้านป่าแดงใต้ ทุ่งนาป่าแดง อ.ตะพานหิน
1