ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
อุโมงค์ต้นไม้จามจุรี แห่งเมืองพิจิตร

อุโมงค์ต้นไม้จามจุรีแห่งนี้ ตั้งอยู่บน เส้นทางถนนส่วนบุคคล ที่เชื่อมกับถนนสายเลี่ยงเมือง-สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร เขตตำบลคลองคเชนทร์ อำเภอเมือง เพราะตลอดระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ถนนทั้งสายถูกปกคลุมด้วยต้นจามจุรีขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า 60 ปี แตกออกกิ่งสาขาปกคลุมถนน จนทำให้หลายลคนเรียกว่า เป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่สวยงาม มีร่มเงาสร้างความร่มรื่นให้กับถนนสายนี้ เพราะนอกจากจะเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางแล้ว ยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่สัญจรไปมาได้หลบร้อน ผ่อนคลายในช่วงที่อากาศที่ร้อนจัด บางรายจอดพักรถ และแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ถ่ายแบบ Pre-Wedding กลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาใช้เส้นทางและสัมผัสความงามตามธรรมชาติมากมาย

ที่ตั้งตั้งอยู่บน เส้นทางถนนส่วนบุคคล ที่เชื่อมกับถนนสายเลี่ยงเมือง-สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร เขตตำบลคลองคเชนทร์ อำเภอเมือง
1