ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
สวนเกษตรวังทับไทร

เป็นแหล่งปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เพชรบ้านลาดฟ้าลั่น โชคอนันต์ และมะปรางหวาน มะยงชิดพันธุ์ไข่ไก่จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมและเลือกซื้อได้ ฤดูกาลเที่ยวสวนมะม่วงอยู่ระหว่างเดือนมกราคม-พฤษภาคม ฤดูกาลเที่ยวสวนมะปรางอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม

ที่ตั้งวังทับไทร อ.วังทรายพูน
1