ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
ศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬ่อ

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออก ทางด้านหลังใกล้ทางรถไฟสายเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ภายในศาลมีองค์เจ้าแม่ทับทิม(ตุ้ยบ่วยเต่งเหนี่ยง) เป็นองค์ประธาน ด้านขวาเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อกวนอู ด้านซ้ายเป็นที่ประทับของเจ้าพ่อปุ้นเถ่ากง และปุ้นเถ่าม่า ตามประวัติและหลักฐานที่ปรากฏอยู่พบว่าองค์เจ้าแม่ทับทิมและองค์เจ้าพ่อกวนอู ได้อัญเชิญมาจากเกาะไหหลำมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน ในราว พ.ศ. 2410 ในสมัยนั้นเจ้าของอู่ต่อเรือ ซึ่งตั้งถิ่นฐานทำการค้าอยู่ที่หมู่บ้านท่าฬ่อเป็นผู้อัญเชิญ ได้บริจาคซุงไม้สักจำนวน 2 แพ เพื่อปลูกสร้างศาลขนาดใหญ่ถวายแด่องค์เจ้าแม่ทับทิมและเจ้าพ่อกวนอูให้เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและผู้เลื่อมใสศรัทธาทั้งใกล้และไกล ยิ่งกว่านั้นศาลเจ้าแห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ สอนหนังสือไทยและหนังสือจีนให้แก่ บุตรหลานในหมู่บ้านอีกด้วย หลักฐานตามประวัติถาวรวัตถุอันล่ำค่าของศาลเจ้าแห่งนี้ คือ เกี้ยวสำหรับประทับ ขององค์เจ้าแม่ที่ได้นำมาจากประเทศจีน เป็นเรือนไม้แกร่งแกะสลักทั้งหลังด้วยลายดอกไม้และสัตว์ต่างๆ ตามแบบฉบับศิลปะของจีน วัตถุกายสิทธิ์ซึ่งเป็นเครื่องหมายประจำเซียนทั้งแปด (โป๊ยป้อ) จำนวน 2 ชุด (16 อัน) นับเป็นวัตถุล่ำค่าซึ่งทำมาเฉพาะจากนครกวางเจาในสมัยนั้น ความศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของเจ้าพ่อเจ้าแม่แห่งศาลเจ้าแม่ทับทิมท่าฬ่อ เป็นที่เลื่องลือกันมาตั้งแต่สมัยเริ่มแรก ศิษยานุศิษย์ทั้งใกล้และไกลต่างก็ได้รับความสุขความเจริญ ปราศจากอันตรายอย่างทั่วถึงกันตราบเท่าทุกวัน

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 111 สายพิจิตร-สากเหล็ก เลี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดวิจิตราราม ผ่านตลาดท่าฬ่อแล้วเลี้ยวซ้าย

ที่ตั้งต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร
1