ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
วัดเทวปราสาท (พระพุทธเกตุมงคล)

ภาพ 360 องศา

หรือหลวงพ่อโตตะพานหิน วัดเทวปราสาท เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 20 เมตร สูง 30 เมตร แท่นสูง 4 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กเมื่อ พ.ศ. 2508 สร้างเสร็จ พ.ศ. 2513 นับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงาม ได้สัดส่วนและใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิจิตร หากเดินทางโดยรถไฟจะมองเห็นองค์พระเหลืองอร่ามแต่ไกล ทางเข้าวัดอยู่บริเวณเชิงสะพานแม่น้ำน่าน

ที่ตั้งอ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
เวลาเปิด-ปิดทุกวัน
1