ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
วัดเขารูปช้าง

รูป 360 องศา รูปที่ 1 รูปที่ 2

มีเจดีย์แบบลังกาซึ่ง ตั้งอยู่บนยอดเขาที่มีหินสีขาวซ้อนกันมองดูคล้ายช้าง แต่เดิมเป็นเจดีย์เก่ามาก่อน และทางวัดได้ทำการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่เมื่อประมาณ 20 ปี โดยประดับกระเบื้องเคลือบสีทองทั้งองค์ มีรั้วรอบองค์เจดีย์ที่บริเวณลานกว้างบนยอดเขาทางวัดได้สร้างวิหารใหญ่ขึ้นหลังหนึ่งและมีเจดีย์เก่าอยู่องค์หนึ่งเป็นเจดีย์แบบลังกาทรงเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยา นอกจากนั้นยังมีมณฑปแบบจตุรมุขหลังเก่าอยู่ใกล้กับโบสถ์หลังใหม่ ภายในมณฑปประดิษฐานรอยพระพุทธบาทสัมฤทธิ์และที่ฝาผนังมีภาพเขียนเรื่องไตรภูมิพระร่วง

การเดินทาง ใช้เส้นทางสายพิจิตร-ตะพานหิน ระยะทาง 15 กิโลเมตร

ที่ตั้งอำเภอเมือง จังหวัดพิิจิตร
เวลาเปิด-ปิดทุกวัน
1