ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
วัดห้วยเขน

อยู่ห่างจากอำเภอ 8 กิโลเมตร ไปตามถนนสายบางมูลนาก-วังงิ้ว ในวัดมีโบสถ์เก่าซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนอนุรักษ์ไว้ ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังภาพพุทธประวัติ ภาพเรื่องรามเกียรติ์ เป็นภาพของเก่าโบราณที่ยังไม่มีการตกแต่งเพิ่มเติมใดๆ

ที่ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอ 8 กิโลเมตร ไปตามถนนสายบางมูลนาก-วังงิ้ว
1