ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
วัดมหาธาตุ

เป็นโบราณสถานก่อด้วยอิฐ ตั้งอยู่กึ่งกลางเมืองพิจิตรเก่า ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน่านเก่า กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานของวัดนี้เมื่อพ.ศ.2478 ประกอบไปด้วยพระธาตุเจดีย์ เป็นเจดีย์ทรงลังกา ภายในมีพระเครื่องชนิดต่างๆซึ่งได้ถูกลักลอบขุดค้นไป ด้านหน้าพระเจดีย์เป็นที่ตั้งของวิหารเก้าห้อง ด้านหลังพระเจดีย์เป็นพระอุโบสถ มีใบเสมา2ชั้น มีรากไทรเกาะอยู่ที่หน้าบัน หลังคาถูกต้นไม้ล้มทับหักลงมาองค์พระก็พลอยโค่นลงมาด้วย บัดนี้เหลือแต่ฐานอิฐสูง กรมศิลปากรดำเนินการขุดแต่งเมื่อพ.ศ. 2534 บริเวณใต้เนินดิน ส่วนวิหารได้พบสิ่งก่อสร้าง 2 ยุคสมัยคือสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา บริเวณโดยรอบพบเจดีย์รายจำนวนมากและแนวกำแพงขนาดใหญ่

วัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ใน “อุทยานเมืองเก่าพิจิตร” ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทั้งทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและธรรมชาติที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร ภายในอุทยานมีโบราณสถานและปูชนียสถานหลายแห่ง รวมทั้งสภาพโดยทั่วไปยังมีความร่มรื่นและเงียบสงบ เนื่องจากเป็น “สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร” เหมาะทั้งการท่องเที่ยวเพิ่มพูนความรู้ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สร้างเสริมประสบการณ์ และพักผ่อนหย่อนใจมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว เช่น ป้ายบอกทางไปยังสถานที่สำคัญภายในอุทยานและป้ายบรรยายให้ข้อมูลโบราณสถานแต่ละแห่ง

ตัวโบราณสถานและสภาพภูมิทัศน์ได้รับการดูแล อนุรักษ์ และบูรณปฏิสังขรณ์เป็นอย่างดี แม้ว่าจะมีพืชและสิ่งต่างๆรบกวนอยู่บ้าง ทั้งที่ขึ้นบนตัวโบราณและพื้นที่โดยรอบ โดยเฉพาะไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ที่ขึ้นชิดกับโบราณสถาน

ที่ตั้งวัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ใน “อุทยานเมืองเก่าพิจิตร” หมู่ 4 บ้านเมืองเก่า ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
ติดต่อ0 5661 2675-6
เวลาเปิด-ปิดทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.
การเดินทางใช้เส้นทางสายพิจิตร-สามง่าม-วังจิก ทางหลวงหมายเลข115 และ ทางหลวงหมายเลข 1068 ประมาณหลักกิโลเมตรที่6
1