ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
วัดบ้านน้อย

เป็นอีกวัดหนึ่งที่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลหลวงพ่อเงินในลักษณะประติมากรรมศิลปะจักสานด้วยเส้นลวดทองเหลืองของวัดบ้านน้อย ขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก สูง 5 ศอก 9 นิ้วใช้ระยะเวลาจัดสร้าง 1 ปี 9 เดือน มีแห่งเดียวในประเทศไทย หลังจากการสร้างสำเร็จ ทางวัดเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธานำวัตถุมงคลไปบูชา โทร. 0 5665 9223

การเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1067 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ก่อนถึงวัดหิรัญญารามหรือวัดบางคลาน

ที่ตั้งการเดินทาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1067 เลี้ยวซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร อยู่ก่อนถึงวัดหิรัญญารามหรือวัดบางคลาน
1