ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
วัดท้ายน้ำ

เวลาทำการ : 8.00 – 18.00 น.
รูป 360 องศา : รูป 1  | รูป 2  |  รูป 3

     วัดท้ายน้ำ – ปฐมบทของหลวงพ่อเงิน
     เนื่องจากท่านมาอยู่ที่วัดท้ายน้ำ เป็นเวลานาน ก่อนไปอยู่ที่วัดบางคลาน  การย้ายกลับวัดบางคลานในช่วงปลายของชีวิต ท่านยังคงเดินทางไปวัดท้ายน้ำเสมอ มีเรื่องเล่าว่าท่านหลงทางอยู่ในป่า ในระหว่างที่เดินทางจากวัดบางคลานไปวัดท้ายน้ำ ซึ่งระยะทางห่างกันมากกว่า 10 กิโลเมตร อยู่บ่อยๆ เพราะเส้นทางยังคงเป็นป่ารก ไม่ใช่ทุ่งนาอย่างปัจจุบัน แต่ท่านก็ธุดงค์ผ่านมาได้อย่างปลอดภัยทุกครั้ง
     วิหาร ด้านหน้ากุฏิ ของวัดท้ายน้ำ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าถึงชีวประวัติของหลวงพ่อเงิน งดงามด้วยภาพสีโทนซีเปีย กุฏิท้ายวัด สร้างขึ้นเพื่อประดิษฐานรูปเหมือนหล่อขี้ผึ้งหลวงพ่อเงิน  เพื่อนมัสการกราบไหว้ สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีจิตศรัทธา กุฏิถูกจัดสร้างไว้เป็นเรือนไม้อย่างดี ภายในติดเครื่องปรับอากาศเพื่อรักษาหุ่นขี้ผึ้ง ไม่ว่าหลวงพ่อเงินจะอยู่ที่วัดไหน ท่านก็ได้สร้างบุญบารมี สร้างสิ่งปลูกสร้าง และรวมทั้งการเรือแข่ง ซึ่งกลายเป็นงานแข่งเรือ ประเพณีประจำจังหวัดพิจิตรจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้งวัดท้ายน้ำ อ.โพทะเล จ.พิจิตร
เวลาเปิด-ปิดทุกวัน
1