ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
วัดท่าช้าง

อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 2 กิโลเมตร ภายในวัดมีมณฑปหลวงพ่อหินเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง พระพุทธรูปสลักด้วยหินทราย

การเดินทาง จากตัวอำเภอบางมูลนาก ใช้ทางหลวงหมายเลข 1118

ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอ 2 กิโลเมตร ภายในวัดมีมณฑปหลวงพ่อหินเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง พระพุทธรูปสลักด้วยหินทราย การเดินทาง จากตัวอำเภอบางมูลนาก ใช้ทางหลวงหมายเลข 1118
1