ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
วนอุทยานนครชัยบวร

อยู่ห่างจากตัวอำเภอโพทะเล 17 กิโลเมตร เป็นแหล่งพื้นที่ป่าผืนสุดท้ายของพิจิตร มีต้นไม้ยางขึ้นอยู่หนาแน่นในฤดูหนาวมีนกอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก มีอาคารสถานที่พักแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมเพื่อการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพิจิตร

ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอโพทะเล 17 กิโลเมตร
1