ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
บ้านหลวงประเทืองคดี

ภายในชุมชนตลาดวังกรด บ้านวังกลม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าเป็นย่านการค้าเก่าแก่มาตั้งแต่อดีต มีอาคารโบราณหลังหนึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของตลาด ชาวบ้านเรียกกันว่า “บ้านคุณนายแจง” ตามชื่อท่านเจ้าของเดิมที่เป็นผู้ครอบครองบ้านหลังนี้สืบต่อจากสามี คือ หลวงประเทืองคดี อดีตข้าราชการกระทรวงยุติธรรม โดยอาคารหลังนี้ นับเป็นอาคารแบบ “ตึก” หลังแรกในชุมชนตลาดวังกรด หลวงประเทืองคดี  นอกจากนี้ปัจจุบันได้จัดแสดงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ เปิดให้พี่น้องประชาชนเข้าชม ในทุกวันตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น.

ที่ตั้งต.วังกรด อ.เมือง จ.พิจิตร
เวลาเปิด-ปิดทุกวัน เวลา 09.00 – 17.00 น.
1