ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
ถนนคนเดินบางขี้นาก อ.บางมูลนาก

หากเดินทางจาก ถนนคนเดินหินดาน อำเภอตะพานหินต่อมายัง อำเภอบางมูลนาก ระยะทางโดยประมาณ 25  กิโลเมตร จะพบกับ “ถนนคนเดิน บางขี้นาก” ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก เปิดในทุกวันเสาร์เวลา 17.00 – 21.00 น. ไฮไลท์สำคัญคือ มหกรรมอาหารอร่อย หมูสะเต๊ะเลื่องชื่อ และการแสดงศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์วิถีชีวิตคนบางมูลนาก และคนไทยเชื้อสายจีนได้เป็นอย่างดี

ที่ตั้งอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
เวลาเปิด-ปิดทุกวันเสาร์เวลา 17.00 – 21.00 น.
1