ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
ตักบาตรรับอรุณ หน้ากำแพงแห่งความภักดี

ตักบาตรรับอรุณ หน้ากำแพงแห่งความภักดี 86 ภาพวาดพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฝีมือครูและเยาวชนศิลปะรักในหลวง เป็นกิจกรรมที่จัดเป็นประจำทุกวันเสาร์โดยมีมีน้องประชาชนและพสกนิกรร่วมตักบาตรโดยนำข้าวสารอาหารแห้ง หรือซื้อผักผลไม้สดเศรษฐกิจพอเพียงจากน้องๆเยาวชน จากตลาดต้องชม นัดนี้เพื่อน้อง มาตักบาตรร่วมกันในเวลา 07.00 น.-08.00 น. ของทุกวันเสาร์ตั้งอยู่บริเวณถนนสายวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตรหลังเดิม

ที่ตั้งตั้งอยู่บริเวณถนนสายวัฒนธรรม หน้าศาลากลางจังหวัดพิจิตรหลังเดิม
เวลาเปิด-ปิดตักบาตรร่วมกันในเวลา 07.00 น.-08.00 น. ของทุกวันเสาร์
1