ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
ตลาดต้องชม..นัดนี้เพื่อน้อง

ตลาดต้องชม…นัดนี้เพื่อน้องจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ถือเป็นเป็นตลาดสินค้าพอเพียงของเยาวชนที่ขายในตอนเช้า 05.30 -09.00 น. โดยพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆหนูๆเยาวชนนำผลผลิต ผัก ผลไม้ ขนมไทยโบราณ กาแฟโบราณมาขาย เรียกได้ว่าเป็นการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้ชีวิตประจำวันเป็นต้นแบบได้อย่างดียิ่งโดยมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาเลือกซื้อสินค้า ณ บริเวณอุโมงค์ดอกไม้หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร และต่อเนื่องด้วยกิจกรรมตักบาตรรับอรุณ บนถนนสายวัฒนธรรมอีกด้วย

ที่ตั้งณ บริเวณอุโมงค์ดอกไม้หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
เวลาเปิด-ปิดทุกวันเสาร์ ขายในตอนเช้า 05.30 -09.00 น.
1