ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
ดอกกระเจียวยักษ์ รักเขาโล้น

แหล่งทุ่งดอกกระเจียวขนาดใหญ่ ทางธรรมชาติในพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น  เนื้อที่ 400 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ เขาโล้น เขาชะอมและเขาตะพานนาก หมู่ที่ 6 บ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยจุดที่พบดอกกระเจียวยักษ์เป็นบริเวณพื้นที่เขาชะอมและเขาตะพานนาก ที่มีต้นกระเจียวออกดอกขนาดใหญ่ กลีบดอกสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร ชูช่อสีชมพู สลับสีขาว ตัดกับใบสีเขียว กระจายปกคลุมพื้นที่  สร้างความประทับใจในความสวยงามกับผู้พบเห็นดอกกระเจียวยักษ์ที่มีหลายหมื่นดอก  และพืชสมุนไพร ดอกไม้ป่าจำนวนมากโดยเฉพาะดอกกระเจียวยักษ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยเฉพาะ บริเวณลำธารทางระบาย น้ำจะพบจำนวนมาก ซึ่งดอกกระเจียวจะออกดอกอวดความสวยงามตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ถึง สิ้นเดือนกันยายน นับเป็นแหล่งชมดอกกระเจียว UNSEEN IN THAILAND  ในช่วงฤดูฝนที่จะทำให้คุณประทับใจไม่รู้ลืม
หากนักท่องเที่ยว หรือประชาชนที่สนใจสามารถชมความงามของดอกกระเจียวยักษ์ได้โดยการเดินทางด้วยรถยนต์เข้าชมสะดวก โดยป่าชุมชนบ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย 11 ถนนเอเชียสายเก่า ตากฟ้า-วังทอง เพียง 5 กิโลเมตร รถยนต์จอดได้ถึงตีนเขา ส่วนการเข้าชมใช้วิธีเดินเท้าระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษก็สามารถชมความงามทั้งดอกกระเจียวและพืชชนิดอื่นๆ เช่น ดอกกระทือ ดอกไม้ป่า พืชสมุนไพร ที่มีอยู่มาก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมความงามที่เหมาะสมควรเป็นหมู่คณะไม่เกิน 10 คน โดยคณะกรรมการป่าชุมชนจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นอาสาสมัครในชุมชนนำเข้าชมความสวยงาม พร้อมให้ความรู้ตามเส้นทางที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นายเศรษฐกรณ์ นาศพัฒน์,ประธานป่าชุมชนบ้านเขาโล้น โทร 087-0010525 นายวิชัย บัวสร้อย รองประธานป่าชุมชนบ้านเขาโล้น 089-2205700 และนายประสิทธิ์ ใบกุหลาบ ส.อบต.หมู่ 6 ตำบลเขาเจ็ดลูก โทร 087-2024613

ที่ตั้งพื้นที่ป่าชุมชนบ้านเขาโล้น เนื้อที่ 400 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ เขาโล้น เขาชะอมและเขาตะพานนาก หมู่ที่ 6 บ้านเขาโล้น ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ซึ่งอยู่ห่างจากถนนสาย 11 ถนนเอเชียสายเก่า ตากฟ้า-วังทอง เพียง 5 กิโลเมตร รถยนต์จอดได้ถึงตีนเขา ส่วนการเข้าชมใช้วิธีเดินเท้าระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาเพียงชั่วโมงเศษก็สามารถชมความงามทั้งดอกกระเจียวและพืชชนิดอื่นๆ เช่น ดอกกระทือ ดอกไม้ป่า พืชสมุนไพร ที่มีอยู่มาก สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมความงามที่เหมาะสมควรเป็นหมู่คณะไม่เกิน 10 คน โดยคณะกรรมการป่าชุมชนจะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นอาสาสมัครในชุมชนนำเข้าชมความสวยงาม พร้อมให้ความรู้ตามเส้นทางที่ยังคงมีความเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ นายเศรษฐกรณ์ นาศพัฒน์,ประธานป่าชุมชนบ้านเขาโล้น โทร 087-0010525 นายวิชัย บัวสร้อย รองประธานป่าชุมชนบ้านเขาโล้น 089-2205700 และนายประสิทธิ์ ใบกุหลาบ ส.อบต.หมู่ 6 ตำบลเขาเจ็ดลูก โทร 087-2024613
เวลาเปิด-ปิดดอกกระเจียวจะออกดอกอวดความสวยงามตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน ถึง สิ้นเดือนกันยายน
1