ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมือง

วันที่ 27 ธันวาคม 59 ที่หน้าพระอุโบสถหลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดพิจิตร กรรมการวัดท่าหลวง ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครสวรรค์ และพระเมธีธรรมประนาท ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง ร่วมแถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดงานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภช เมืองพิจิตร ซึ่งได้ดำเนินการจัดเป็นประจำทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2560 ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2560 ณ บริเวณวัดท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของจังหวัดพิจิตร ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัด ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรม ในวันที่ 22 มกราคม 2560 เวลา 06.30 น. เชิญร่วมพิธีบวงสรวง และอธิษฐานจิตเสี่ยงทาย ดวงเมืองพิจิตร เวลา 15.00 น.ชมขบวนบุปผาชาติสวยงามตระการตาจากทุกอำเภอ และ 3 เทศบาล ภายในงานชมการแสดงบนเวทีกลางน้ำ ชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินระดับแนวหน้าของเมืองไทยทุกคืน การจัดนิทรรศการ จำหน่ายสินค้า OTOP ชมความยิ่งใหญ่อลังการของประเพณีไหลเรือไฟ ประทีปนาวาบูชา หลวงพ่อเพชร ซึ่งตกแต่งประดับประดาด้วยตะเกียงกว่าแสนดวง ทางจังหวัดพิจิตร จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวพิจิตร และจังหวัดใกล้เคียง ตลอดจนประชาชนผู้สนใจเที่ยวชมงาน และร่วมทำบุญกับหลวงพ่อเพชร พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ประจำเมืองพิจิตรอีกด้วย ระหว่างวันที่ 22 ถึง 31 มกราคม 2560 ณ บริเวณ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

1