ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
สานฝันสร้างสุข บึงสีไฟ

สานฝันสร้างสุข บึงสีไฟ

ในปี 2561 ได้กำหนดจัดวันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2561 ซึ่งในปี 2560 พิจิตรจัดงาน สานฝันสร้างสุข บึงสีไฟ จำหน่ายสินค้าราคาถูก นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม สานฝันสร้างสุข ณ บริเวณด้านหน้าบึงสีไฟ
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เพิ่มโอกาสและช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนชาวจังหวัดพิจิตร

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP จากชุมชนต่างๆของจังหวัดพิจิตร การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก จากกระทรวงพาณิชย์ มีทั้งไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำยาล้างจาน และผงซักฟอก ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจต่อแถวรอซื้อของเป็นจำนวนมาก

1