ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
สวดมนต์ข้ามปีวัดท่าหลวง

     ณ ลานหน้าพระอุโบสถ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สำหรับพิธีการสวดมนต์ข้ามปีนั้น จังหวัดพิจิตร ได้ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียม มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพื่อการเตรียมตัว ก้าวย่างเข้าสู่ปีใหม่ด้วยแบบฉบับของชาวพุทธ หวังให้สมาชิกครอบครัว ทั้งพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งบุตรหลาน ไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่ มาร่วมนั่งสวดมนต์ด้วยกันจนข้ามเข้าสู่ปีใหม่ พร้อมนำพิจิตรขับเคลื่อนสู่จังหวัดแห่งคุณธรรม ด้วยการทำบุญ ทำความดี เพียงเล็กๆน้อยๆ ก็จะสามารถช่วยให้พิจิตร เป็นเมืองแห่งคุณธรรม เป็นสังคมที่น่าอยู่มีความเอื้ออารี มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสังคมแห่งรอยยิ้ม 

1