ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
“ปั่นเปิดถ้ำ พญาชาละวัน”

กิจกรรม “ปั่นเปิดถ้ำ พญาชาละวัน” ห้วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
กิจกรรม“ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน” เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะมีนักปั่นทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นกว่า 3,000  ชีวิต มาร่วมกิจกรรมการปั่นบนเส้นทางการท่องเที่ยวที่สวยงาม ร่มรื่นของจังหวัดพิจิตร รูปแบบการปั่นมี 3 ระยะ ประกอบด้วย ระยะทาง 19 กิโลเมตร ระยะทาง 45 กิโลเมตร และระยะทาง 89 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่พิจิตรอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจกิจกรรมสามารถสอบถาม วันเวลาที่แน่นอนของแต่ละปีได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

ขอบพระคุณภาพจากเนชั่นทีวี

1