ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน

ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน ครั้งที่ 3 โดยในปี 2561 กำหนดจัดวันที่ 9 ธันวาคม 2561

ซึ่งในปี 2560 ที่สนามกีฬาจังหวัดพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเปิดกิจกรรมพร้อมร่วมปั่นจักรยาน “ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน ครั้งที่ 2” โดยกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่ดี ผ่านการปั่นจักรยาน เที่ยวชมสถานที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร ซึ่งนอกจากจะส่งเสริมด้านสุขภาพ และด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังถือว่าเป็นการสร้างกุศลร่วมกัน เนื่องจากรายได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะนำไปจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดพิจิตร 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลบึงนาราง โรงพยาบาลดงเจริญ โรงพยาบาลสากเหล็ก โรงพยาบาลวังทรายพูน โรงพยาบาลวชิรบารมี และโรงพยาบาลโพธิ์ประทับช้าง โดยมีนักปั่นผู้รักสุขภาพจากจังหวัดพิจิตรและต่างจังหวัดกว่า 20 จังหวัด จำนวนกว่า 4,000 คน เข้าร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้

1