ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก อ.บางมูลนาก

ชาวบางมูลนาก ร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จประพาสบางมูลนาก ด้วยการเนรมิตถนนหน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนากยาวไปถึงบริเวณเขตเศรษฐกิจย่านการค้าของอำเภอ รวมถึงการสร้างสีสันด้วยแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 5

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การเปิดร้านค้าที่เป็นตลาดย้อนยุคโดยประชาชนจะแต่งกายย้อนยุคเข้าร่วมงาน การตั้งริ้วขบวนเครื่องราชสักการะ ส่วนราชการต่าง ๆ ถวายพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการย้อนรำลึกถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในแผ่นดินจังหวัดพิจิตร เมื่อสมัยพระพุทธเจ้าหลวง เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2444 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสมณฑลฝ่ายเหนือทางชลมารค และทรงประทับแรมริมแม่น้ำน่าน ซึ่งในปัจจุบันคือเมืองบางมูลนาก นอกจากนี้ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรไปตามลำคลองบุษบงค์ ซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ตั้งของเมืองภูมิ คือเมืองเก่าแก่ของบางมูลนาก

เยี่ยมชมตลาดย้อนยุค ที่ชาวบางมูลนากได้ร่วมกันจัดขึ้นพร้อมแต่งกายย้อนยุคทั้งการนำอาหาร ขนมหวาน ของเก่า นำมาจัดวางให้ชมและนำมาจัดจำหน่าย แก่ผู้ที่เดินทางมาร่วมงาน ตลอดทั้งสองข้างทาง

1