ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
จังหวัดพิจิตรเปิดการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง “หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ บุญฤทธิ์พระนเรศวร” ในงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธเกตุมงคล

จังหวัดพิจิตรเปิดการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง “หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ บุญฤทธิ์พระนเรศวร” ในงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธเกตุมงคล  ห้วงเดือนกุมภาพันธ์

พระพุทธเกตุมงคล หรือหลวงพ่อโต ตะพานหิน เป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงาม สมสัดส่วน และมีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิจิตร พระพุทธเกตุมงคล หรือ หลวงพ่อโตฯ นั้นเป็นพระพุทธรูปปางประทานพร หน้าตักกว้าง 20 เมตร สูง 30 เมตร แท่นสูง 4 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อปี พ.ศ. 2508 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2513  ซึ่งถ้าหากเดินทางด้วยรถไฟ จะมองเห็นองค์พระเหลืองอร่ามมาแต่ไกล เสมือนเป็นสัญญาณบอกว่าคุณได้เดินทาง มาถึงเมืองพิจิตรแล้ว นอกจากนี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี จะมีงานประเพณีปิดทองพระพุทธเกตุมงคล และการแสดง แสง สี เสียง ตำนานสมเด็จพระเจ้าเสือฯ อีกด้วย ขอบพระคุณภาพจาก ช่างภาพจิตอาสา คุณ Krieng Meemano

1