ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
งานแตงโม โชว์กรงนก

งานแตงโม โชว์กรงนก ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม
งานแตงโมโชว์กรงนก อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นจัดในช่วงเวลาอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี รวมระยะเวลา 3 วัน จัด ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอวังทรายพูน ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เนื่องด้วยพืชผลผลิตหลักสำคัยและสร้างชื่อเสียงให้กับพื้นที่ คือ “แตงโมวังทรายพูน” ที่มีรสชาติ หวานกรอบ หอมอร่อย ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขันกินแตงโมปลอดสารพิษ ประกวดส้มตำแตงโมประเภทลีลา การจำหน่ายหัตถกรรมพื้นบ้านกรงนกเขา กิจกรรมประกวดจินตลีลา และในกิจกรรมประกวดธิดาแตงโม ตัวแทนจากลูกหลานในหมู่บ้าน ซึ่งปัจจุบันทางอำเภอวังทรายพูน จัดงานประเพณีขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป

1