ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดพิจิตร

การแข่งขันเรือยาวประเพณี (สนามแรกของประเทศ) การประกวดขบวนแห่เรือ จำลองเรือพระราชพิธีงานออกร้านอาหารและสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และงานแสดงคนเสิร์ตตลอดงาน ณ บริเวณวัดท่าหลวง

“จับไม้พายให้มั่น สายตาจับจ้องไปที่เส้นชัย เสียงสัญญาณดัง เหล่าฝีพายจ้วงลงสู่พื้นน้ำสุดแรง เรือยาวลำใหญ่ พุ่งทะยานลอยล่องกลางสายน้ำที่ไหลเชี่ยว เรือร่องน้ำซ้ายแซงหน้า ร่องน้ำขวาไม่ลดละเร่งตาม กองเชียร์ริมฝั่ง ตะโกนสร้างแรงใจสุดเสียง นี่คือเสน่ห์และสีสันแห่งสายน้ำน่าน ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดพิจิตร”

ในอดีตการปกป้องรักษาบ้านเมือง นอกจากมีกำลังพลกองทัพบกแล้ว กำลังพลกองทัพ เรือ ก็มีความสำคัญ ในการรักษาเอกราชของชาติ ตั้งแต่สมัย กรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กำลังรบ ทางเรือในลำน้ำ แม่น้ำลำคลอง ใช้เรือพายเป็นหลัก การรบจะเรือพายเข้ามาชิด เรือข้าศึก และฝีพาย ซึ่งเป็นกำลังรบด้วย จะทำการเข้าประชิดตัวข้าศึก ทำการรบพุ่งกับ ข้าศึก. ดังนั้นเรือพายจึงเป็นกำลังหลัก ทางน้ำ ในยามบ้านเมืองสงบปราศจากข้า ศึก กองทัพเรือได้ทำเรือพายมาใช้ในการแข่งขันกีฬา เช่น การเล่นเพลาเรือ ประเพณีแข่งเรือ การแข่งเรือยาวของหวัดท่าหลวง เริ่มในสมัยท่าเจ้าคุณ พระธรรมทัสส์มุนีวงค์ (เอี่ยม) เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง และเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร เมื่อ ประมาณ พ.ศ. 2450 ได้กำหนดงานจัดงานแข่งขันเรือตามกำหนดวัน คือ วัน ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ภายหลังน้ำในแม่น้ำน่าน ลดลงเร็วเกินไป ไม่ เหมาะสมจะแข่งขันเรือยาว จึงเปลี่ยนมาเป็นวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 10 และทางวัด แข่งขันเพียงวันเดียว การแข่งขันเรือยาว ได้จัดนำผ้าห่มหลวงพ่อเพชร มอบให้ เป็นรางวัล สำหรับเรือยาวที่ชนะเลิศ และรองชนะเลิศ ต่อมาได้เปลี่ยนรางวัล เป็นธงที่มีรูปหลวงพ่อเพชรแทน

วันที่ 1 – 2 ก.ย. 2561 ณ ลำน้ำน่านวัดท่าหลวงพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร การแข่งขันเรือยาวประเพณี (สนามแรกของประเทศ) การประกวดขบวนแห่เรือ จำลองเรือพระราชพิธีงานออกร้านอาหารและสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และงานแสดงคอนเสิร์ตตลอดงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร โทรศัพท์ 0 5661 1611

1