ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย

งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย

เป็นงานที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลากว่า 60 ปีโดยกำหนดจัดงานในวันแรม 2 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี โดยจุดเด่นของงานคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จะแต่งกายเป็น “ท้าวสักกเทวราช” ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปปางประจำวัน มีนางฟ้า แต่งกายด้วยอาภรณ์สีประจำวัน เดินลงยอดเขาพระพุทธบาทประชาชนท่านใด เกิดในราศีใด ก็จะทำบุญตักบาตรในราศีนั้น เพื่อเป็นการเสริมบุญราศี โดย “ท้าวสักกเทวราช” และขบวนนางฟ้าเดินนำหน้าพระสงฆ์กว่า 500 รูป เพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนนับหมื่นคนที่เบียดเสียดกัน มาร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในงาประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ โดยเชื่อกันว่าผู้ใดได้ทำบุญในวันนี้จะได้บุญกุศล ซึ่งภายในงานจัดให้มีการออกร้านและการแสดงมหรสพตลอดงาน

1