ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
กินปลาชมบึง ณ บึงสีไฟ

กินปลาชมบึง ณ บึงสีไฟ

บริเวณหน้าบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  เปิดงาน กินปลาชมบึง ณ บึงสีไฟ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่เพาะเลี้ยงในจังหวัด ซึ่งมีทั้งปลานิล ปลาทับทิม กุ้ง และพืชพันธุ์การเกษตร นำมาจำหน่ายในราคาถูก โดยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2561

1