ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
ส้มโอท่าข่อย

“ส้มโอท่าข่อย” ผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดพิจิตร มีจุดเด่นตรงเนื้อส้มสีชมพูอ่อน เนื้อแน่นไม่มีเมล็ด รสชาติออกหวานแกมเปรี้ยวกลมกล่อมจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเมื่อมาเยือนที่นี่

ตามประวัติ “ส้มโอท่าข่อย” มีการปลูกครั้งแรกที่บ้านนายบัว ผู้ใหญ่บ้านท่าข่อย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร เมื่อประมาณ 100 กว่าปีที่ผ่านมาแต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่านำพันธุ์มาจากที่ใด ต่อมาได้มีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้นทั้งยังได้มีการนำพันธุ์ไปปลูกที่อำเภอโพธิ์ประทับช้างก่อนขยายไปในอำเภอต่างๆของจังหวัด นอกจากนี้เกษตรกรในเขตจังหวัดใกล้เคียง เช่น กำแพงเพชร พิษณุโลก และสุโขทัย ยังได้ติดต่อขอซื้อกิ่งพันธุ์ไปปลูกด้วย เนื่องจากส้มโอท่าข่อยเป็นที่นิยมในการบริโภคจึงขายได้ราคาดี

ด้วยคุณภาพด้านรสชาติและกิ่งพันธุ์ของ“ส้มโอท่าข่อย” ทำให้จังหวัดพิจิตรกลายเป็นแหล่งผลิตส้มโอที่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในเขตภาคเหนือ โดยจะให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดในช่วงเดือนตุลาคม-เมษายนของทุกปี


1