ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
กล้วยตากแม่ตะเพียน

กล้วยตากแม่ตะเพียน หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพิจิตรที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ ด้วยความหอม หวาน สด รสอร่อยตามธรรมชาติ ถูกหลักอนามัย การันตีคุณภาพ
ด้วยมาตรฐาน อย. และ GMP

กล้วยตากแม่ตะเพียน เริ่มดำเนินการในปี 2532 จากการนำพืชสวนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงอย่าง “กล้วยน้ำว้า” มาเพิ่มมูลค่าด้วยการนำไปตากแดดบรรจุห่อวางจำหน่ายจนได้รับความนิยม จากนั้น
ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์และความสะอาดด้วยการนำไปอบความร้อนในตู้อบอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า “กล้วยตาก” ปราศจากเชื้อโรค และในปี 2554 ได้พัฒนามาตรฐานการตากกล้วยมาเป็นการตากในพาราโบลาโดม จึงช่วยร่นระยะเวลาการตาก ทั้งยังทำให้กล้วยตากมีคุณภาพ สีสวย สะอาด ปราศจากฝุ่น แมลง และเชื้อรา

ปัจจุบัน “กล้วยตากแม่ตะเพียน” มีจำหน่ายทั้งส่งและปลีก โดยมีตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วไทยและส่งไปขายในต่างประเทศ เช่น จีน เกาหลี สหรัฐอเมริกา จึงกลายเป็นสินค้าส่งออกที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิจิตร


ที่ตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่ตะเพียนการเกษตร 75/3-7 หมู่5 ต.ท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
ติดต่อ08 7563 0136
1