ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
แตงโม

แตงโม
ปลูกกันเป็นจำนวนมากและเป็นสินค้าส่งออก ณ อ.วังทรายพูน มีทั้งแตงโมดำ แตงโมลาย รสชาติหวานกรอบ เนื้อทราย และช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม ของทุกปี อ.วังทรายพูนจะมีกิจกรรม วันแตงโม โชว์กรงนก จัดอย่างยิ่งใหย่ เป็นประจำทุกปี


ที่ตั้งอำเภอวังทรายพูน
1