ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
มะยงชิด / มะปรางหวาน

มะยงชิด/มะปรางหวาน
เป็นผลไม้อีกหนึ่งชนิดที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะพันธุ์ “ปรางไข่” ซึ่งคุณสมบัติพิเศษของมะปรางพันธุ์นี้ก็คือมีผลที่มีขนาดฟองไข่ไก่ แต่กลับมีรสชาติอร่อยติดลิ้น มีปลูกมากบริเวณ อ.สากเหล็ก และ อ.วังทรายพูน มะปรางพันธุ์นี้จะเริ่มออกผลประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์


ที่ตั้งอำเภอสากเหล็ก
1