ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
มะม่วง

มะม่วง มะม่วงที่มีชื่อเสียงของจังหวัดพิจิตรได้แก่ พันธุ์ “ฟ้าลั่น” “เพชรบ้านลาด” และ “หนองแซง” ส่วนมะม่วงที่รับประทานผลสุกจะเป็นพันธุ์ “น้ำดอกไม้” นิยมปลูกกันมากในเขตตำบลท่าเยี่ยม ตำบลหนองหญ้าไทร อ.สากเหล็ก และ อ.วังทรายพูน สร้างรายได้จากการส่งออกทั้งไทยและต่างประเทศมากกว่า 200 ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว
เครดิตภาพ : ขอขอบพระคุณภาพจากประชารัฐรักสามัคคีพิจิตร


ที่ตั้งอำเภอสากเหล็ก
1