ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
ผ้าทอป่าแดงตะพานหิน

ผ้าทอป่าแดงตะพานหิน
ผ้าทอพื้นเมืองบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆ สีสันสวยงามอาทิเช่นลายข้าวหลามตัด ลายพื้นไทย ลายสามกษัตริย์ ลายกระจิบ ลายพญานาค ฯลฯ เป็นต้น ผู้ทอผ้าบ้านป่าแดง จะอนุรักษ์การทอผ้าสืบทอดให้บุตรหลาน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของคนไทยพวนป่าแดง อ.ตะพานหิน


ที่ตั้งตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
ติดต่อ056 623 519
1