ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
จากใจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

นับตั้งแต่วันแรกที่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในฐานะพ่อเมืองคนที่ 54 ของจังหวัดพิจิตร ผมมีความอบอุ่นใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เพียงพี่น้องทุกท่านจะให้การต้อนรับผมเข้าเป็นลูกหลานของชาวพิจิตร แต่ความงดงามและเสน่ห์อันน่าประทับใจของเมือง ดังชื่อจังหวัดที่แปลว่า “งาม” ยังทำให้ผมหลงรักที่นี่

ที่ผ่านมามักถือว่าจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดทางผ่าน หลายคนปรารภว่าไม่อยากผ่านด้วยซ้ำไป ทั้งที่ “พิจิตร” เป็นจังหวัดที่เก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ทั้งยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะเห็นได้จากโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่สะท้อนถึงความงดงามในอดีต บอกเล่ากล่าวขานมา จนถึงปัจจุบันให้ลูกหลานได้เรียนรู้อันจะนำไปสู่ความรักและความหวงแหนแผ่นดินเกิดของตน นอกจากนี้ “พิจิตร” ยังมีของดีอีกมากมายซึ่งมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆ ที่พี่น้องเมืองชาละวัน ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อันเลื่องชื่อของจังหวัด รวมทั้งความงดงามทางธรรมชาติ ซึ่งไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน

ทั้งหมดนี้ คือสิ่งสำคัญที่หล่อหลอมให้พิจิตรกลายเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในฐานะพ่อเมือง ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสประวัติศาสตร์และวีถีชีวิตวัฒนธรรมของเราที่ผมและชาวพิจิตรมุ่งมั่นดำรงรักษาพร้อมพัฒนาศักยภาพที่มีอย่างเต็มความสามารถมาจนถึงปัจจุบัน

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมและประเพณี
กุมภาพันธ์
2560
มีนาคม
2560
เมษายน
2560
พฤษภาคม
2560
มิถุนายน
2560
กรกฎาคม
2560
สิงหาคม
2560
ตุลาคม
2560
พฤศจิกายน
2560
ธันวาคม
2560
+ ดูทั้งหมด
ธันวาคม 2560
22-23 กันยายน 2560
งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

การแข่งขันเรือยาวประเพณี (สนามแรกของประเทศ) การประกวดขบวนแห่เรือ จำลองเรือพระราชพิธีงานออกร้านอาหารและสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และงานแสดงคนเสิร์ตตลอดงาน22-23 กันยายน ณ บริเวณวัดท่าหลวง

22-31 มกราคม 2560
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมือง

จังหวัดพิจิตร พร้อมแล้วสำหรับจัดงาน นมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2560 พร้อมเตรียมไฮไลท์การไหลเรือไฟ ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร ตอน ” พุทธบารมีหลวงพ่อเพชร ” “ธ ในดวงใจไทยนิรันดร์”

+ ดูทั้งหมด
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
วัดท่าหลวง
วัดบางคลาน
วัดโพธิ์ประทับ
ศาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
ย่านเก่าวังกรด
ทุ่งดอกกระเจียว
กำแพงแห่งความภักดี
บึงสีไฟ
อุทยานเมืองเก่า
สถานีรถไฟพิจิตร
ศูนย์มิตรภาพไทย - เวียดนาม
ดูแผนที่บน
google map