ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
จากใจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร
นับตั้งแต่วันแรกที่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในฐานะพ่อเมืองคนที่ 54 ของจังหวัดพิจิตร ผมมีความอบอุ่นใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เพียงพี่น้องทุกท่านจะให้การต้อนรับผมเข้าเป็นลูกหลานของชาวพิจิตร แต่ความงดงามและเสน่ห์อันน่าประทับใจของเมือง ดังชื่อจังหวัดที่แปลว่า “งาม” ยังทำให้ผมหลงรักที่นี่
ที่ผ่านมามักถือว่าจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดทางผ่าน หลายคนปรารภว่าไม่อยากผ่านด้วยซ้ำไป ทั้งที่ “พิจิตร” เป็นจังหวัดที่เก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ทั้งยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะเห็นได้จากโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่สะท้อนถึงความงดงามในอดีต บอกเล่ากล่าวขานมา จนถึงปัจจุบันให้ลูกหลานได้เรียนรู้อันจะนำไปสู่ความรักและความหวงแหนแผ่นดินเกิดของตน นอกจากนี้ “พิจิตร” ยังมีของดีอีกมากมายซึ่งมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆ ที่พี่น้องเมืองชาละวัน ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อันเลื่องชื่อของจังหวัด รวมทั้งความงดงามทางธรรมชาติ ซึ่งไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน ทั้งหมดนี้ คือสิ่งสำคัญที่หล่อหลอมให้พิจิตรกลายเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในฐานะพ่อเมือง ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสประวัติศาสตร์และวีถีชีวิตวัฒนธรรมของเราที่ผมและชาวพิจิตรมุ่งมั่นดำรงรักษาพร้อมพัฒนาศักยภาพที่มีอย่างเต็มความสามารถมาจนถึงปัจจุบัน

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมและประเพณี
一月份Januaryมกราคม
2564
二月份Februaryกุมภาพันธ์
2564
三月份Marchมีนาคม
2564
四月份Aprilเมษายน
2564
五月份Mayพฤษภาคม
2564
六月份Juneมิถุนายน
2564
七月份Julyกรกฎาคม
2564
八月份Augustสิงหาคม
2564
九月份Septemberกันยายน
2564
十月份Octoberตุลาคม
2564
十一月份Novemberพฤศจิกายน
2564
十二月份Decemberธันวาคม
2564
+ ดูทั้งหมด
十月份Octoberตุลาคม 2564
+ ดูทั้งหมด
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
วัดท่าหลวง
วัดบางคลาน
วัดโพธิ์ประทับ
ศาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
ย่านเก่าวังกรด
ทุ่งดอกกระเจียว
กำแพงแห่งความภักดี
บึงสีไฟ
อุทยานเมืองเก่า
สถานีรถไฟพิจิตร
ศูนย์มิตรภาพไทย - เวียดนาม
ดูแผนที่บน
google map
1