ติดต่อ 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
จากใจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

นับตั้งแต่วันแรกที่ได้ก้าวเข้ามาอยู่ในฐานะพ่อเมืองคนที่ 54 ของจังหวัดพิจิตร ผมมีความอบอุ่นใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเพราะไม่เพียงพี่น้องทุกท่านจะให้การต้อนรับผมเข้าเป็นลูกหลานของชาวพิจิตร แต่ความงดงามและเสน่ห์อันน่าประทับใจของเมือง ดังชื่อจังหวัดที่แปลว่า “งาม” ยังทำให้ผมหลงรักที่นี่

ที่ผ่านมามักถือว่าจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดทางผ่าน หลายคนปรารภว่าไม่อยากผ่านด้วยซ้ำไป ทั้งที่ “พิจิตร” เป็นจังหวัดที่เก่าแก่มากจังหวัดหนึ่งของประเทศไทย ทั้งยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ จะเห็นได้จากโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวมากมายที่สะท้อนถึงความงดงามในอดีต บอกเล่ากล่าวขานมา จนถึงปัจจุบันให้ลูกหลานได้เรียนรู้อันจะนำไปสู่ความรักและความหวงแหนแผ่นดินเกิดของตน นอกจากนี้ “พิจิตร” ยังมีของดีอีกมากมายซึ่งมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้ใหม่ๆ ที่พี่น้องเมืองชาละวัน ได้ถ่ายทอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์อันเลื่องชื่อของจังหวัด รวมทั้งความงดงามทางธรรมชาติ ซึ่งไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน

ทั้งหมดนี้ คือสิ่งสำคัญที่หล่อหลอมให้พิจิตรกลายเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ในฐานะพ่อเมือง ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมสัมผัสประวัติศาสตร์และวีถีชีวิตวัฒนธรรมของเราที่ผมและชาวพิจิตรมุ่งมั่นดำรงรักษาพร้อมพัฒนาศักยภาพที่มีอย่างเต็มความสามารถมาจนถึงปัจจุบัน

นายวีระศักดิ์  วิจิตร์แสงศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

อ่านเพิ่มเติม
กิจกรรมและประเพณี
มีนาคม
2561
พฤษภาคม
2561
มิถุนายน
2561
กรกฎาคม
2561
สิงหาคม
2561
ตุลาคม
2561
11-12 ตุลาคม 2561
บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก อ.บางมูลนาก

ชาวบางมูลนาก ร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จประพาสบางมูลนาก ด้วยการเนรมิตถนนหน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนากยาวไปถึงบริเวณเขตเศรษฐกิจย่านการค้าของอำเภอ รวมถึงการสร้างสีสันด้วยแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 5

13-15 ตุลาคม 2561
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย

เป็นงานที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลากว่า 60 ปีโดยกำหนดจัดงานในวันแรม 2 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี โดยจุดเด่นของงานคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จะแต่งกายเป็น “ท้าวสักกเทวราช” ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปปางประจำวัน

ธันวาคม
2561
31-1 ธันวาคม 2561
“ปั่นเปิดถ้ำ พญาชาละวัน”

กิจกรรม“ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน” เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะมีนักปั่นทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นกว่า 3,000  ชีวิต

18-19 ธันวาคม 2561
งานสมโภชหลวงพ่อขวัญ 110 ปี วัดบ้านไร่

โดยพุทธศาสนิกชน จะร่วมกันอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อขวัญ ปวโร พระเกจิชื่อดังเมืองพิจิตร เจ้าของแหวนตะกร้อซึ่งเป็นเครื่องรางที่โด่งดังไปทั่วประเทศ ลงเรือแห่ไปตามลำคลองบ้านไร่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนออกร่วมขบวนแห่ทางน้ำ เพื่อให้ประชานนมัสการขอพรหลวงพ่อขวัญ

9 ธันวาคม 2561
ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่ดี ผ่านการปั่นจักรยาน เที่ยวชมสถานที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

18-19 ธันวาคม 2561
งานสมโภชหลวงพ่อขวัญ 111 ปี ณ วัดเทพสิทธิการาม หรือวัดบ้านไร่ อำเภอสามง่าม

หลวงพ่อขวัญ ปวโร หรือพระครูพิมลธรรมมานุศิษย์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลสามง่ามตั้งแต่ ปี 2494 ถึง 2533 ตลอดชีวิตในสมณะเพศ ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ และพระนักพัฒนาไม่ยึดติดในลาภยศ ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองจนสิ้นอายุขัยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 สิริอายุได้ 97 ปี การจัดงานสมโภชหลวงพ่อขวัญในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนมัสการ และรำลึกถึงคุณูปการของหลวงพ่อขวัญที่มีต่อชาวอำเภอสามง่าม ตลอดจนพลิกฟื้นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของแม่น้ำลำคลองและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ และสร้างอาชีพรายได้ให้กับคนในชุมชน

20-24 ธันวาคม 2561
สานฝันสร้างสุข บึงสีไฟ

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP จากชุมชนต่างๆของจังหวัดพิจิตร การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก จากกระทรวงพาณิชย์ มีทั้งไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำยาล้างจาน และผงซักฟอก ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจต่อแถวรอซื้อของเป็นจำนวนมาก

21-26 ธันวาคม 2561
งานศรัทธาศาลเจ้าพ่อแก้ว

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี เจ้าพ่อแก้ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร งานเริ่มวันที่ 21- 26 ธันวาคม 2561

23 ธันวาคม 2561
ชาละวันรันนิ่ง 2018

ชาละวัน รันนิ่ง ครั้งที่ 2 ปี 2018 CHALAWAN RUNNING 2018
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าห้าง Tops Plaza จังหวัดพิจิตร

เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในจังหวัดพิจิตร อย่างน้อย 7 แห่ง ในการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน

31 ธันวาคม 2561
สวดมนต์ข้ามปีวัดท่าหลวง

     ณ ลานหน้าพระอุโบสถ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สำหรับพิธีการสวดมนต์ข้ามปีนั้น จังหวัดพิจิตร ได้ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียม มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพื่อการเตรียมตัว ก้าวย่างเข้าสู่ปีใหม่ด้วยแบบฉบับของชาวพุทธ หวังให้สมาชิกครอบครัว ทั้งพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งบุตรหลาน ไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่ มาร่วมนั่งสวดมนต์ด้วยกันจนข้ามเข้าสู่ปีใหม่ พร้อมนำพิจิตรขับเคลื่อนสู่จังหวัดแห่งคุณธรรม ด้วยการทำบุญ ทำความดี เพียงเล็กๆน้อยๆ ก็จะสามารถช่วยให้พิจิตร เป็นเมืองแห่งคุณธรรม เป็นสังคมที่น่าอยู่มีความเอื้ออารี มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสังคมแห่งรอยยิ้ม 

+ ดูทั้งหมด
พฤศจิกายน 2561
1-2 กันยายน 2561
งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดพิจิตร

การแข่งขันเรือยาวประเพณี (สนามแรกของประเทศ) การประกวดขบวนแห่เรือ จำลองเรือพระราชพิธีงานออกร้านอาหารและสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และงานแสดงคนเสิร์ตตลอดงาน ณ บริเวณวัดท่าหลวง

21-31 มกราคม 2561
งานนมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมือง

จังหวัดพิจิตร พร้อมแล้วสำหรับจัดงาน นมัสการหลวงพ่อเพชรและสมโภชเมืองพิจิตรประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2560 พร้อมเตรียมไฮไลท์การไหลเรือไฟ ประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชร ตอน ” พุทธบารมีหลวงพ่อเพชร ” “ธ ในดวงใจไทยนิรันดร์”

31-2 เมษายน 2561
งานประจำปี ส้มโอหวาน เพ็ญเดือน 5

จังหวัดพิจิตรจัดงานประจำปี “งานวันเพ็ญเดือนห้า” ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีนี้จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2561 ภายในงานมีพิธีบวงสรวงองค์หลวงพ่อโต สมเด็จพระเจ้าเสือ (พระสรรเพ็ชญ์ที่ 8 แห่งกรุงศรีอยุธยา)

8-10 กุมภาพันธ์ 2561
งานแตงโม โชว์กรงนก

งานแตงโมโชว์กรงนก อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร เป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นจัดในช่วงเวลาอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี รวมระยะเวลา 3 วัน

14-18 กุมภาพันธ์ 2561
จังหวัดพิจิตรเปิดการแสดง แสง สี เสียง เรื่อง “หลวงพ่อใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ บุญฤทธิ์พระนเรศวร” ในงานนมัสการหลวงพ่อพระพุทธเกตุมงคล

12-14 เมษายน 2561
งานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองพิจิตร

กิจกรรมประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร เป็นอีกหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 เมษายนนี้

11-12 ตุลาคม 2561
บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก อ.บางมูลนาก

ชาวบางมูลนาก ร่วมน้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งที่พระองค์ทรงเสด็จประพาสบางมูลนาก ด้วยการเนรมิตถนนหน้าที่ว่าการอำเภอบางมูลนากยาวไปถึงบริเวณเขตเศรษฐกิจย่านการค้าของอำเภอ รวมถึงการสร้างสีสันด้วยแต่งกายสมัยรัชกาลที่ 5

13-15 ตุลาคม 2561
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ วัดพระพุทธบาทเขาทราย

เป็นงานที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลากว่า 60 ปีโดยกำหนดจัดงานในวันแรม 2 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี โดยจุดเด่นของงานคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร จะแต่งกายเป็น “ท้าวสักกเทวราช” ร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปปางประจำวัน

31-1 ธันวาคม 2561
“ปั่นเปิดถ้ำ พญาชาละวัน”

กิจกรรม“ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน” เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยจะมีนักปั่นทั้งมืออาชีพและมือสมัครเล่นกว่า 3,000  ชีวิต

18-19 ธันวาคม 2561
งานสมโภชหลวงพ่อขวัญ 110 ปี วัดบ้านไร่

โดยพุทธศาสนิกชน จะร่วมกันอัญเชิญรูปเหมือนหลวงพ่อขวัญ ปวโร พระเกจิชื่อดังเมืองพิจิตร เจ้าของแหวนตะกร้อซึ่งเป็นเครื่องรางที่โด่งดังไปทั่วประเทศ ลงเรือแห่ไปตามลำคลองบ้านไร่ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนออกร่วมขบวนแห่ทางน้ำ เพื่อให้ประชานนมัสการขอพรหลวงพ่อขวัญ

17-19 มกราคม 2561
ประเพณีกำฟ้าไทยพวน

ประเพณีกำฟ้าไทยพวน เป็นงานประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายพวนที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีหรือตรงกับช่วงเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ของทุกปี จะเป็นวันกำฟ้า หรือวันที่ชาวไทยเชื้อสายพวน

14 กุมภาพันธ์ 2561
"เติมรักวันวาน ย่านเก่าวังกรด ฉลองสมรสบึงสีไฟ"

ขอเชิญทุกคู่รักจดทะเบียนสมรสในงาน“เติมรักวันวานย่านเก่าวังกรด ฉลองสมรสบึงสีไฟ ปี 2” ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

11-15 พฤศจิกายน 2561
กินปลาชมบึง ณ บึงสีไฟ

บริเวณหน้าบึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  เปิดงาน กินปลาชมบึง ณ บึงสีไฟ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำ ที่เพาะเลี้ยงในจังหวัด ซึ่งมีทั้งปลานิล ปลาทับทิม กุ้ง และพืชพันธุ์การเกษตร นำมาจำหน่ายในราคาถูก โดยในปีนี้มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2561

9 ธันวาคม 2561
ปั่นเปิดถ้ำพญาชาละวัน

กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายที่ดี ผ่านการปั่นจักรยาน เที่ยวชมสถานที่สำคัญของจังหวัดพิจิตร เป็นการช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตร

18-19 ธันวาคม 2561
งานสมโภชหลวงพ่อขวัญ 111 ปี ณ วัดเทพสิทธิการาม หรือวัดบ้านไร่ อำเภอสามง่าม

หลวงพ่อขวัญ ปวโร หรือพระครูพิมลธรรมมานุศิษย์ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลสามง่ามตั้งแต่ ปี 2494 ถึง 2533 ตลอดชีวิตในสมณะเพศ ท่านเป็นพระนักปฏิบัติ และพระนักพัฒนาไม่ยึดติดในลาภยศ ทำคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองจนสิ้นอายุขัยเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2548 สิริอายุได้ 97 ปี การจัดงานสมโภชหลวงพ่อขวัญในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนมัสการ และรำลึกถึงคุณูปการของหลวงพ่อขวัญที่มีต่อชาวอำเภอสามง่าม ตลอดจนพลิกฟื้นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญของแม่น้ำลำคลองและยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ และสร้างอาชีพรายได้ให้กับคนในชุมชน

20-24 ธันวาคม 2561
สานฝันสร้างสุข บึงสีไฟ

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์OTOP จากชุมชนต่างๆของจังหวัดพิจิตร การจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาถูก จากกระทรวงพาณิชย์ มีทั้งไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำยาล้างจาน และผงซักฟอก ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจต่อแถวรอซื้อของเป็นจำนวนมาก

21-26 ธันวาคม 2561
งานศรัทธาศาลเจ้าพ่อแก้ว

ขอเชิญเที่ยวงานประจำปี เจ้าพ่อแก้ว อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร งานเริ่มวันที่ 21- 26 ธันวาคม 2561

23 ธันวาคม 2561
ชาละวันรันนิ่ง 2018

ชาละวัน รันนิ่ง ครั้งที่ 2 ปี 2018 CHALAWAN RUNNING 2018
วันอาทิตย์ที่ 23 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าห้าง Tops Plaza จังหวัดพิจิตร

เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในจังหวัดพิจิตร อย่างน้อย 7 แห่ง ในการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน

31 ธันวาคม 2561
สวดมนต์ข้ามปีวัดท่าหลวง

     ณ ลานหน้าพระอุโบสถ วัดท่าหลวง พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร สำหรับพิธีการสวดมนต์ข้ามปีนั้น จังหวัดพิจิตร ได้ถือปฏิบัติเป็นธรรมเนียม มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพื่อการเตรียมตัว ก้าวย่างเข้าสู่ปีใหม่ด้วยแบบฉบับของชาวพุทธ หวังให้สมาชิกครอบครัว ทั้งพ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งบุตรหลาน ไม่ว่าจะเด็ก หรือผู้ใหญ่ มาร่วมนั่งสวดมนต์ด้วยกันจนข้ามเข้าสู่ปีใหม่ พร้อมนำพิจิตรขับเคลื่อนสู่จังหวัดแห่งคุณธรรม ด้วยการทำบุญ ทำความดี เพียงเล็กๆน้อยๆ ก็จะสามารถช่วยให้พิจิตร เป็นเมืองแห่งคุณธรรม เป็นสังคมที่น่าอยู่มีความเอื้ออารี มีความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสังคมแห่งรอยยิ้ม 

+ ดูทั้งหมด
แผนที่ท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร
วัดท่าหลวง
วัดบางคลาน
วัดโพธิ์ประทับ
ศาลสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8
ย่านเก่าวังกรด
ทุ่งดอกกระเจียว
กำแพงแห่งความภักดี
บึงสีไฟ
อุทยานเมืองเก่า
สถานีรถไฟพิจิตร
ศูนย์มิตรภาพไทย - เวียดนาม
ดูแผนที่บน
google map