Tel. 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
อุโมงค์ต้นไม้จามจุรี แห่งเมืองพิจิตร

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

อุโมงค์ต้นไม้จามจุรีแห่งนี้ ตั้งอยู่บน เส้นทางถนนส่วนบุคคล ที่เชื่อมกับถนนสายเลี่ยงเมือง-สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร เขตตำบลคลองคเชนทร์ อำเภอเมือง เพราะตลอดระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ถนนทั้งสายถูกปกคลุมด้วยต้นจามจุรีขนาดใหญ่ที่มีอายุกว่า 60 ปี แตกออกกิ่งสาขาปกคลุมถนน จนทำให้หลายลคนเรียกว่า เป็นอุโมงค์ต้นไม้ที่สวยงาม มีร่มเงาสร้างความร่มรื่นให้กับถนนสายนี้ เพราะนอกจากจะเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางแล้ว ยังสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่สัญจรไปมาได้หลบร้อน ผ่อนคลายในช่วงที่อากาศที่ร้อนจัด บางรายจอดพักรถ และแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ถ่ายแบบ Pre-Wedding กลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาใช้เส้นทางและสัมผัสความงามตามธรรมชาติมากมาย

Locationตั้งอยู่บน เส้นทางถนนส่วนบุคคล ที่เชื่อมกับถนนสายเลี่ยงเมือง-สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร เขตตำบลคลองคเชนทร์ อำเภอเมือง
1