Tel. 056-612319 , 056-611378 , 056-611318 | |
ผ้าทอป่าแดงตะพานหิน

Sorry, this entry is only available in Thai. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

ผ้าทอป่าแดงตะพานหิน
ผ้าทอพื้นเมืองบ้านป่าแดง ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆ สีสันสวยงามอาทิเช่นลายข้าวหลามตัด ลายพื้นไทย ลายสามกษัตริย์ ลายกระจิบ ลายพญานาค ฯลฯ เป็นต้น ผู้ทอผ้าบ้านป่าแดง จะอนุรักษ์การทอผ้าสืบทอดให้บุตรหลาน ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมของคนไทยพวนป่าแดง อ.ตะพานหิน


Locationตำบล หนองพยอม อำเภอ ตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110
Tel.056 623 519
1